Oświadczenia majątkowe - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa II

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Oświadczenie majątkowe Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II znajdą Państwo na stronie BIP Komendy Stołecznej Policji

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Ursynów nadkom. Paweł Krauz

Komendant Komisariatu Policji Wilanów podinsp. Robert Jesiołowski

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 12.05.2009
Data modyfikacji 16.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa II
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Koniuszy
Osoba udostępniająca informację:
Robert Koniuszy
Osoba modyfikująca informację:
Robert Koniuszy
do góry