status - Status prawny - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa II

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zgodnie z regulaminem Komendy Rejonowej Policji Warszawa II z dnia 15 stycznia 2008 r. z późniejszymi zmianami Komenda Rejonowa Policji Warszawa II jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II, który wykonuje na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określonego w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa II podlega  Komendantowi Stołecznemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;


 Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku

Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa II z dnia 15 czerwca 2009 roku

Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa II z dnia 4 maja 2011 r. zmieniający Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa II 

Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa II z dnia 1 września 2011 r. zmieniający Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa II

Regulamin Komisariatu Policji Warszawa Wilanów z dnia 15 lipca 2009 roku

Regulamin Komisariatu Policji Warszawa Ursynów z dnia 15 października 2009 roku

Regulamin Komisariatu Policji Warszawa Ursynów z dnia 10 lipca 2014 roku zmieniajacy Regulamin Komisariatu Policji Warszawa Ursynów

 

Metryczka

Data publikacji 10.07.2009
Data modyfikacji 26.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa II
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Oleksiak
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Bieniak
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Bieniak
do góry