Struktura i kompetencje - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa II

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura i kompetencje

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa II

 

1) Kierownictwo

- Komendant Rejonowy Policji Warszawa II
- I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II
- Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II

2) Jednostki Organizacyjne  Komendy Rejonowej Policji Warszawa II

Na obszarze działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II funkcjonują jednostki Policji, których Komendanci (kierownicy jednostek) podlegają Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa II:

- Komisariaty Policji
 

Metryczka

Data publikacji 12.05.2009
Data modyfikacji 13.08.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa II
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Oleksiak
Osoba udostępniająca informację:
Anna Oleksiak
Osoba modyfikująca informację:
Anna Oleksiak
do góry